PARTNERZY PARKOWISKO.PL ED.1 - 2018 

 

ZAJAWKI

ZARAŻAJĄ SWOJĄ PASJĄ! SĄ Z NAMI W PARKU!

PATRONI MEDIALNI 2018 

POMYSŁ I PRODUKCJA

WSPÓŁPRACA PRODUKCYJNA

PATRONAT HONOROWY

Galeria Prac 1 SEZONIE PARKOWISKO w Gdańsku.